C.J. van Persie

C.J. van Persie - foto

Ik ben Cathrien van Persie en sinds 2006 werkzaam als remedial teacher. Sinds 2008 heb ik een eigen praktijk voor MRT en Neuro Ontwikkeling Therapie. Ik heb vele studies/cursussen gevolgd en ervaarde het steeds als te smal en te gefocused op een te beperkt probleem of moeilijkheid van de personen die bij mij kwamen met een hulpvraag. Mijn kennis heeft me geleerd dat veel met elkaar in verband staat en vraagt om een bredere aanpak. De training die ik geef is een zelf samengestelde training waarbij ik meerdere studies en protocollen kombineer en is dus veel breder dan de hulp van een standaard Motorische Remedial Teacher.Ik ben getrouwd en moeder van een groot gezin.

Toen mijn jongste kind naar school ging, ben ik begonnen met een cursus psychologie. Door ervaringen binnen ons gezin heb ik interesse gekregen in de motorische ontwikkeling van kinderen. Eén van onze kinderen had problemen met zijn motorische ontwikkeling. Om dit goed te kunnen begeleiden, ben ik hier veel over gaan lezen. Nadat ik weer aan het studeren geroken had, wilde ik hier graag mee verder gaan. Ik heb toen de opleiding tot motorisch remedial teacher gevolgd bij het centrum MRT-ABC.

Nadat ik hiermee in de praktijk aan de slag was gegaan, merkte ik dat er toch nog kinderen waren die ik niet goed kon helpen. De problemen van deze groep waren te ernstig voor alleen een MRT training. Zij hadden een intensievere training nodig. Deze training heb ik gevonden bij het INPP.

Tevens heb ik aanvullende cursussen gevolgd op het gebied van schrijfmotoriek, de werking van het oog, hoogbegaafdheid en huiswerktraining.

Bij veel kinderen is het gehoor wel goed, maar wordt de binnengekomen informatie niet goed verwerkt in de hersenen. Tijdens mijn opleiding tot Neuro-Ontwikkeling Therapeute en een cursus voor Auditieve Informatieverwerking heb ik geleerd hoe ook deze kinderen geholpen kunnen worden.

De diverse cursussen die ik heb gevolgd aan het ITON (instituut voor toegepaste neurowetenschappen) hebben mijn eerdere kennis verstevigd om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen. De onderzoeken en boeken van Ben Cranenburg hebben mij geholpen om meer inzicht te krijgen en kennis op te doen.

Een hele bijzondere dag vond ik het Autisme symposium in mei 2012. Daarbij werd ook het boek van Martine Delfos gepresenteerd over: ‘Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief.” Dit boek en de uitleg erbij gaven mij veel herkenning van wat ik zie gebeuren in mijn praktijk. Als je inspeelt op het ontwikkelingsniveau van de kinderen komt er nog heel veel op gang. Ook het tweede symposium in september 2015 heeft deze kennis weer versterkt en verdiept

Ook heeft de cursus voor de Psychomotorische behandeling van schrijfstoornissen en afwijkende lateraliteit volgens Mesker (2013) en de daarbij opgedane kennis over de ontwikkeling van spraak, taal en andere cognitieve functies en het handelen ertoe bijgedragen dat ik de kinderen nog breder kan begeleiden. Deze behandeling is eigenlijk het stimuleren van de taal via de sensoriek. Het boek en de lessen van Dr. Charles Njiokiktjien hebben mij geholpen om diverse verbanden te leggen tussen de neurologische ontwikkeling, motorische ontwikkeling het leren en het gedrag.

In 2014 heb ik opnieuw mijn kennis kunnen verdiepen en verbreden. Ook weer de nodige terugkomdagen en herhalingen doorlopen. Verdieping en nieuwe kennis op gedaan over DCD en dysfatische ontwikkeling en over de neurologische en motorische ontwikkeling van kinderen. De kennis van diverse cursussen en herhalingscursussen heb ik ook dit jaar weer in mijn trainingen ingevoegd, maar vooral ook ontzettend veel geleerd van de kinderen, die de geleerde theorie van de diverse vakgebieden voor mij tot leven hebben gebracht.

In 2015 hebben ook weer veel kinderen gebruik gemaakt van de door mij aangeboden training. Ieder kind is en blijft uniek en ook deze kinderen hebben me weer een schat aan kennis en ervaring gebracht. Hierdoor kan ik me ook steeds weer verder bekwamen en verdiepen in mijn vak. Dit jaar heb ik ook weer diverse studiedagen en congressen gevolgd en weer mooie en waardevolle aanvullingen op mijn trainingen geleerd en ga die ook zeker de komende tijd weer integreren in het traject

In 2016 heb ik mijn kennis weer kunnen verrijken door de verplichte terugkomdagen die ik jaarlijks moet volgen. Daarnaast diverse congressen gevolgd en veel bijgeleerd over de hersenen en het functioneren daarvan. Ook mijn kennis op kunnen frissen en aan kunnen vullen wat betreft de sensorische prikkelverwerking.

In 2017 heb ik weer mijn verplichte dagen gevolgd. Ook heb ik me verdiept in de theorie van professor Hendrickx. Tevens heb ik in 2017 en 2018 in België de uitgebreide opleiding gedaan voor de psychomotorische ontwikkeling en remedial teaching bij kinderen. Deze studies hebben mijn kennis en inzichten weer aangevuld en verdiept Het heeft me veel tools gegeven om in mijn praktijk in te zetten. In 2018 heb ik ook mijn kennis over de ogen weer opgefrist en verdiept.

Deze opgedane kennis heb ik ook dit jaar al toe kunnen passen bij vele kinderen met mooie onverwachte resultaten. Zie ook de vele klantervaringen. Deze resultaten zijn te danken aan het trouwe oefenen van de kinderen en de goede steun die ouders hun kinderen geven tijdens het traject. Het is intensief en duurt zo’n anderhalf tot 2 jaar, maar is zeker de moeite waard.

Inmiddels geniet ik sinds 2006 van het helpen van kinderen en hebben al veel kinderen en volwassenen een traject in mijn praktijk gevolgd, met dikwijls verrassende resultaten, waar ik erg van geniet en dankbaar voor ben. Dit werkt blijft mijn grote hobby en verdiept zich ieder jaar weer.

Graag wil ik in het komende jaar uw kinderen verder helpen. Voor vragen mag u altijd contact met mij opnemen. Bij voorkeur per e-mail.