Mijn Visie

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in de omgeving waarin het opgroeit. Door veranderingen in de samenleving krijgen kinderen meer prikkels aangeboden dan voorheen. Deze toename is zichtbaar in de problemen die kinderen kunnen hebben/ontwikkelen in het leren en/of gedrag. De problemen die hierdoor ontstaan kunnen alleen optimaal planmatig aangepakt worden door middel van een integraal ontwikkelingsproces. De diverse ontwikkelingsprocessen horen in een bepaalde harmonie te rijpen. Wanneer een kind hulp krijgt, is het van belang dat we oog hebben voor alle ontwikkelingsgebieden.

Via een uitgebreide screening en informatie van de ouders zoek ik naar de onderliggende oorzaken. Vervolgens ga ik in samenwerking met de ouders aan de slag om de motorische en neurologische rijping te stimuleren om op die manier de problemen blijvend op te lossen. De psychologische, orthopedagogische en opvoedkundige vragen die daarbij zeker aan de orde zullen komen, zie ik als een uitdaging. Tevens zoek ik een antwoord op de vraag of er externe oorzaken zijn die de ontwikkeling beïnvloeden.

Ik bied ondersteuning aan de omgeving middels het delen van ervaringen over bijvoorbeeld het soms onvoorspelbare gedrag en de heftige emoties die bij neuro-motorische onrijpheid horen. Het ontwikkelproces waaraan ik werk met het kind, brengt een tijdelijke versterking van dit jonge gedrag en toename van de emoties met zich mee.

Het is voor de ontwikkeling van deze kinderen gunstig dat ze op de diverse ontwikkelingsgebieden door één persoon geholpen kunnen worden. De werkwijze waarvoor ik heb gekozen, zorgt er voor dat kinderen niet voor elk ontwikkelingsgebied bij een andere therapeut een traject moeten doorlopen. De toepassing van verschillende protocollen bij één praktijk , zorgt voor versterking van het effect doordat ze geïntegreerd worden aangeboden. Het welzijn van het kind wordt hierdoor vergroot; de ouders en de school worden hierdoor ontlast.

De inmiddels ruim 600 jonge mensen die ik heb mogen helpen, leren mij dagelijks weer nieuwe dingen. Daarnaast is mijn kennis opgebouwd door jarenlange studie en scholing en volg ik de wetenschappelijke ontwikkelingen die er nog volop gaande zijn op dit gebied nauwlettend.
Het belangrijkste uitgangspunt voor mijn praktijk is dat ik vooral graag kijk naar de mogelijkheden (stimulerende factoren) die de kinderen in zich hebben. Daarnaast zet ik mij maximaal in om ieder kind te geven waar het op dát moment ontwikkelingsbehoefte (en tevens onderwijsbehoefte) aan heeft. Op deze wijze kan de aanpak van mijn praktijk volledig binnen het concept van Passend Onderwijs functioneren.