April 2011

Onze 12-jarige zoon Richard is nu, na bijna anderhalf jaar, klaar met de MRT-training. Een goed moment voor een terugblik.

Richard is altijd een leuke knul geweest, met veel gevoel voor humor. Hij kan vrij dromerig overkomen, maar ook heel snel en gevat een opmerking plaatsen. Toen hij als 10-jarige uitgebreid getest is, kwam dat er ook uit: een intelligent denkertje.
Op de basisschool verliep zijn ontwikkeling echter niet probleemloos. We hoorden het regelmatig: Richard is chaotisch, onrustig en ongeconcentreerd. Hij mist vaak van de uitleg en werkt te traag. Hij hangt of wipt op zijn stoel, heeft een onmogelijk handschrift en is erg zwak in spelling. Meerdere taken achter elkaar uitvoeren is erg moeilijk voor hem.
Ook thuis liepen we tegen allerlei dingen op. Wanneer hij ‘s morgens aan het ontbijt verscheen,dan ging hij in een “in-elkaar-gekropen” houding, schuin op zijn stoel zitten. Hij was dan moeilijk op gang te krijgen. Tijdens het eten en aankleden bleef aansturing telkens nodig.
Het contact met zijn 3 jaar jonger broertje was vaak moeizaam. Achteraf zie je dat nog duidelijker: hij reageerde zijn frustraties vooral op hem af.
In groep 7 is Richard uitgebreid getest. De uitslag verraste niet: ADHD met vooral een aandachtstekort. Hij kreeg als medicatie Ritalin. Ik vond dat best moeilijk. Thuis viel zijn hyperactieve gedrag best mee en wat doet Ritalin op langere termijn met een kind? Maar het was toch wel nodig voor zijn concentratie en chaotische gedrag.
En inderdaad verbeterden deze erdoor. Zijn cijfers gingen wat omhoog. Hij vond het wel vervelend, dat hij zich niet meer zichzelf voelde. Het bleef overigens toch nodig dat Richard dicht bij de juffrouw zat voor allerlei aanmoedigingen enz. en zijn gedrag verbeterde nauwelijks.
De MRT-training heeft gelukkig veel voor hem betekend. Hierbij heeft ook positief gewerkt, dat mevrouw Van Persie ontdekte dat zijn nek niet goed zat. Hij is hiervoor behandeld bij een manuele therapeut. Hierna ging zijn vooruitgang nog sneller.
We hebben uiteindelijk de Ritalin-medicatie volledig af kunnen bouwen!
Zelfs zonder medicatie is Richard veel rustiger geworden Hij kan zich veel beter en langer concentreren. Richard kreeg een gezond portie zelfvertrouwen.
Wat we niet hadden kunnen denken: Hij zit op allerlei plaatsen in de lokalen en volgt de lessen op een normale manier. Zonder hulp regelt hij zijn huiswerk en pakt zijn tas in. Hij vergeet wel eens wat, maar dat worden meer uitzonderingen. Zijn kamer blijft flink rommelig, maar ja dat hoort wel een beetje bij een puber. Hij maakt momenteel een enorme groeispurt mee. Daar hoort ook wel wat onhandig gedrag bij.
Maar verder:

  • Zijn spelling is enorm verbeterd
  • Zijn handschrift is goed leesbaar
  • Zijn werktempo is gemiddeld
  • Hij “kruipt niet meer in elkaar”
  • Zijn omgang met zijn broertje is gelukkig stukken beter!

    Samenvattend kunnen we zeker zeggen dat we met het dagelijks oefenen en de wekelijkse MRT- training bij onze zoon enorm veel bereikt hebben.
    Moeder van Richard