Juli 2012

Via Via hoorden wij van het werk van Mw. van Persie.

Gelijk hadden wij zoiets, dit kan weleens heel positief voor onze dochter zijn.

Angst voor nieuwe dingen, was het grootste probleem, ook zag je bij haarmotorische problemen, zoals o.a. houterigheid en ook bv. moeite met het vasthouden van sociale contacten.

Al heel snel kon ze gescreend worden en mocht ze al meedoen met de oefengroep.Uit het rapport bleek ook veel meer aan de hand te zijn, dan wat wij haddengezien, b.v. dat o.a. haar valreflex nog niet goed ontwikkeld was, dat ze haar nek eigenlijk helemaal niet goed genoeg kon draaien, maar er was grote verbetering mogelijk door de oefeningen, wat wij als heel bemoedigend zagen.

Eigenlijk zagen wij, na het begin van de oefeningen, al gelijk verbetering met bewegen. Bv. rondjes draaien aan de rekstok en rond fietsen in de buurt. Het lijkt wel of ze nu al gemakkelijker durft te bewegen.

Ook hoe geduldig en met grote kundigheid mw. van Persie omgaat met de kinderenvinden wij heel positief.

Een moeder uit Papendrecht

Juli 2012

We hebben een zoon van 9 die nu alweer een jaar op MRT zit. Hij was heel ongeconcentreerd, schreef zeer slecht en is best wel nadrukkelijk aanwezig. Nu een jaar later gaat het een stuk beter met hem. Zijn handschrift is in ieder geval weer te lezen, zijn prestaties op school zijn ook vooruit gegaan, kortom we kunnen heel goed zien dat MRT werkt. We zijn er nog niet, maar het begin is er. Wij zouden iedereen die MRT nodig heeft, het aan willen bevelen. Wat ons aantrok, is het feit dat er geen medicatie gebruikt wordt, maar alleen spelenderwijs dingen aangeleerd worden.

Met vriendelijke groeten,

Een moeder uit Krimpen.