Mei 2013

2 jaar geleden kwamen wij met onze twee kinderen van toen 6 en 10 jaar oud bij Cathrien. Wat ons aanspraak is dat door de oefeningen de kinderen werken aan hun ontwikkeling op een heel basaal niveau, je gaat dus niet hun gedrag proberen te veranderen, maar de oorzaak aanpakken, waardoor hun gedrag ‘als vanzelf’ verandert. Cathrien is een gedreven vrouw met een enorme passie voor haar vak en voor kinderen. De kids gaan elke keer met veel plezier naar haar toe. Als wij tegenslag hadden met de kinderen weet ze ons ook altijd te steunen en te bemoedigen.

Ik wil graag delen van de ervaring met onze dochter, nu 12 jaar. Ze heeft de diagnose ADHD en dyslexie. Op school liep zij flink vast. Ze was veel boos, liet haar kwetsbaarheid niet zien, was regelmatig somber en had emotionele uitbarstingen. School was een last voor haar, ze is heel slim, maar het lukte haar niet om dit op school te laten zien. Concentratie had ze maar kort. Het ging op een gegeven moment zo slecht dat ze op school het niet meer zagen zitten en haar naar het speciaal onderwijs wilde laten gaan.

Onze dochter is de afgelopen twee jaar enorm vooruit gegaan. In 2009 heeft ze een intelligentieonderzoek gehad en had ze een verbaal-performaalkloof van 20, zie tabel. Haar totaal iq was lager dan wij het idee hadden dat in haar zat. Begin dit jaar moesten we gaan nadenken over voortgezet onderwijs. Omdat we het idee hadden dat ze zich enorm had ontwikkeld hebben we haar opnieuw laten testen. Wat bleek? Verbaal performaal kloof helemaal weg en haar totaal iq hiermee behoorlijk gestegen!

Score 2009 Score 2012
Verbaal IQ 118 121
Performaal IQ 98 118
Totaal IQ 110 123
Verbaal begrip IQ 127 128
Perceptuele organisatie 103 119
Verwerkingssnelheid IQ 91 102

Ze is de afgelopen jaren veranderd in een meisje die moeilijk tot leren kwam, heel onrustig was, heel snel boos werd en zich dan afsloot tot een meisje die meer presteert op haar niveau, langer en rustiger kan werken, niet meer zo snel boos wordt, maar in staat is rustig te reageren. Ze ervaart hierdoor minder onmacht wat maakt dat ze ook weer blijer is! Ze gaat weer met een opgewekt gezicht naar school en komt vrolijk thuis, iets wat lange tijd niet zo was. Het blijft een meisje met adhd en dus haar beperking, maar de enorme onmacht is er niet meer. Ze gaat volgend jaar met een rugzak naar een havo/atheneum brugklas. We zijn dankbaar!

We weten niet welke invloed de therapie van Cathrien precies gehad heeft, omdat we ook een paar jaar verder zijn, maar het staat voor ons vast dat de invloed heel groot is. Een voorbeeld waarbij de vooruitgang voor ons ook duidelijk was, was dat we steeds vaker merkte dat een verwachtte boze reactie uitbleef. Soms waren we dan helemaal verbaasd door de rustige reactie. Deze momenten maken veel verschil uit!

Ik ben dankbaar dat wij op dit spoor terecht zijn gekomen en gun dat nog veel meer kinderen!!

Een moeder uit Apeldoorn

WISCIII_grafiek_01WISCIII_grafiek_02WISCIII_grafiek_03WISCIII_grafiek_04WISCIII_grafiek_05WISCIII_grafiek_06