Dyslexie ~ Ogen

Een rapport van de Commissie Dyslexie van de gezondheidsraad beschrijft dyslexie als volgt: ‘Dyslexie is een stoornis in de ontwikkeling van een vloeiend lees- en spellingvaardigheid’.

Deze ontwikkeling vindt plaats in een wisselwerking tussen de volgende factoren.

  • Aanleg
  • Biologische en mentale rijping
  • Prikkels
  • Invloeden en eisen vanuit de omgeving

Deze factoren spelen zich af in en bouwen voort op de taalontwikkeling. In gunstige omstandigheden is dit een zichzelf versterkend proces. Tegelijkertijd kan het door allerlei factoren negatief worden beïnvloed . Bijvoorbeeld vertraging in de neurologische rijping of te hoge eisen op te jonge leeftijd.