I.N.P.P.

Wat is INPP?

INPP is een behandeling voor kinderen en volwassenen met leerstoornissen en/of gedragsstoornissen. We gebruiken hiervoor geen medicijnen maar specifieke fysieke oefeningen. Voorbeelden van problemen die positief beïnvloed kunnen worden door deze methode zijn: leerproblemen, schrijfproblemen, rekenproblemen, symptomen van ADHD, ADD, Dyslexie, Asperger, Autisme en PDD-NOS. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door de nog aanwezige primitieve reflexen die al onder controle hadden moeten zijn van hogere delen van de hersenen. Als we nu alsnog met oefenen proberen deze reflexen onder controle te brengen, verdwijnen veel van de gedrags- en leerproblemen.