Wat is Motorische Remedial Teaching ?

Motorisch remedial teaching is vanuit pedagogisch perspectief niets anders dan een vorm van remedial teaching. Het is een tijdelijke hulp om een kind zo snel mogelijk weer mee te laten functioneren in de klas. Daar waar de draagkracht van een leerkracht overschreden wordt en de hulpvraag van een kind onbeantwoord blijft, moet deze extra hulp ingeschakeld worden.

Hulpvragen op motorisch gebied kunnen beantwoord worden door een MRT-er. De MRT-er zal buiten de gymlessen extra oefenen met het kind.

Met mijn MRT trainingen richt ik mij op het stimuleren van de rijping van het zenuwstelsel en het laten samenwerken van de hersenhelften. Hierdoor wordt bewegen en leren gemakkelijker voor een kind. Dit heeft ook effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, omdat het zelfvertrouwen groeit als het kind minder geconfronteerd wordt met zijn beperkingen. Motorische problemen kunnen belemmeringen geven in de thuissituatie, maar ook op school. Ook kan de hulpvraag bij deze vorm van MRT bij ouders of anderen vandaan komen en niet alleen bij de leerkracht.

 

Ga terug naar…