Wat is een beelddenker?

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. We kunnen het ook ruimtelijk denken noemen.

Een heel simpel testje om te kijken hoe iemand denkt: Wat zie je als je denkt aan het woord boom? De meeste mensen zien dan de letters ‘B-O-O-M’ voor zich. Een beelddenker ziet een boom met een stam takken en bladeren voor zich.