Intro

Voor leer-, gedrags- en motorische problemen

U kunt bij mij terecht voor leerproblemen, waaronder ook bepaalde vormen van dyslexie; gedragsproblemen, zoals ADHD, Autisme, PDD-NOS en ADD; en alle motorische problemen.

De motoriek is de basis van het leren en gedrag. Het is daarom heel belangrijk dat een kind motorisch goed ontwikkelt. Bij veel kinderen is dit echter niet het geval. Een niet goed gerijpt zenuwstelsel is bijna altijd de oorzaak van hun slecht ontwikkelde motoriek.

Met deze zelf samengestelde trainingen (en als meer hulp nodig is met een INPP behandeling) kan het zenuwstelsel gerijpt worden, waardoor de motoriek ook vooruit gaat. In de praktijk leidt deze training tot een oplossing van de meeste motorische problemen en een sterke vermindering van de bovengenoemde leer- en gedragsproblemen.

Naast MRT-trainingen en INPP behandelingen kunt u bij mij ook terecht voor de volgende trainingen:

Auditieve informatieverwerkingsproblemen: Door middel van JIAS worden zenuwbanen voor auditieve informatieverwerking gestimuleerd. Hierbij worden bepaalde Hz die de persoon wel hoort maar niet goed waarneemt op bepaalde frequenties aangeboden. Dit gebeurt door het luisteren naar individueel afgestemde ‘muziek’ op de benodigde toonhoogtes en frequenties.

Schrijfhulp: als een kind schrijfproblemen heeft wordt allereerst onderzocht wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn. Als het kind nog een sterke ATNR of veel andere primitieve reflexen heeft,kan het nodig zijn dat deze reflexen eerst behandeld worden. Als dit niet het geval is kan uw kind geholpen worden met schrijfpedagogische hulp of Mesker therapie.

Na jarenlange ervaring is mijn werkwijze bij schrijfproblemen ook om kinderen eerst onze samengestelde training te laten volgen. Ervaring leert dat door de vaak onderliggende oorzaken van de schrijfproblemen weg te werken er al veel van de schrijfproblemen oplossen zonder dat we ze hoeven te confronteren met hun probleem/ zwakheid. Zijn de schrijfproblemen te heftig, dan starten we in de loop van het traject met motorische oefeningen om de vaardigheden van de handen te verbeteren en pas daarna als ook de rijping van de fijne motoriek zover is zetten we in op het schrijven zelf. Deze volgorde roept minder weerstand en frustratie op bij kinderen, omdat ze werken op een niveau wat ze al aankunnen.

Beelddenken. Kinderen die een neurologische ontwikkelingsvertraging hebben, kunnen ook veel leerproblemen hebben. De oorzaak hiervan is vaak dat deze kinderen niet symmetrisch geworden zijn en voornamelijk 1 hersenhelft gebruiken. De andere hersenhelft wordt verwaarloosd. Hierdoor denken deze kinderen vaak in beelden en hebben ze moeite met de talige methodes in het onderwijs. Zij hebben een sterke visuele leerstijl, maar hoeven niet echt beelddenkers te zijn. Deze Neuro Ontwikkeling training in groepsverband kan deze kinderen ook al een stimulans in de goede richting geven.Deze kinderen zijn gebaat bij visuele ondersteuning op school, maar ook om ze te helpen en ze proberen te laten rijpen, zodat ze ook wat met de taal kunnen. We gaan niet hun sterke hersenhelft sterker maken, maar juist de zwakkere stimuleren, waardoor hun visuele leerstijl minder storend wordt en ze zich toch ook kunnen ontwikkelen in het onderwijs.

Voor een persoonlijk advies of meer informatie kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.