Ieder kind ontwikkelt op zijn eigen manier

Soms doen zich onverwachtse ontwikkelingen voor zoals:
Sociaal emotioneel / gedragsproblemen
(waaronder ADHD, ADD, PDD-NOS en autisme)
Tijdens het opgroeien van uw kind ervaart u steeds meer gedrag wat u tijdens de babytijd nooit heeft opgemerkt en intuïtief eigenlijk niet echt bij uw kind vindt passen.
Informatie­verwerking / cognitieve problemen
Uw kind lijkt slecht te luisteren naar wat er gezegd wordt, schrikt snel van onverwachtse bewegingen, heeft woordvindings­problemen en/of doet aanzienlijk langer over taken dan andere kinderen.
Motorische problemen
Het valt op dat uw kind op de tenen loopt, regelmatig stoot of valt, een slecht leesbaar handschrift heeft, of op latere leeftijd nog last van bedplassen heeft.
Het kan zijn dat een kind qua ontwikkeling nog jonger is dan zijn kalenderleeftijd. Hij/zij kan dan niet overweg met al de prikkels om zich heen.

Wat maakt onze therapie bijzonder?

Er zijn veel methodes en therapieën die kunnen helpen bij het weghalen of verlichten van de symptomen die de kinderen hebben, maar missen vaak de kern van het probleem. Wij zoeken gericht naar waarom het zenuwstelsel minder prikkels aan kan en langer doet over het verwerken van prikkels. We stuiten dan vaak op een vertraging in de neuro-motorische rijping en ontwikkeling en/of anatomische/fysieke problemen.

Neurologische rijping inhalen

Met behulp van het door ons samengestelde traject wordt de neurologische rijping ingehaald en laten we de overgebleven anatomische/fysieke blokkades indien mogelijk verhelpen. We zetten in op de (neuro) motorische ontwikkeling, de cognitief-motorische ontwikkeling welke ook de sociaal-affectief-motorische ontwikkeling beïnvloed.