Asymmetrisch-tonisch-nek-reflex

Wanneer ontstaat de reflex?

De asymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. (ATNR) komt tevoorschijn in de baarmoeder rond 18 weken na conceptieDe menselijke bevruchting.

Wat is de functie van de reflex?

De ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. zorgt in de baarmoeder voor de spiertonusSpiertonus wordt ook wel spierspanning genoemd. ontwikkeling en vestibulaireHet vestibulair systeem ook wel evenwichtssysteem, vestibulair orgaan of evenwichtsorgaan genoemd, bevindt zich in het oor. Het vestibulair systeem werkt nauw samen met de ogen en vormt met de proprioceptie (positiezin) een referentie punt in de ruimte (wat is boven en onder). stimulatie. Ook ondersteunt de reflex de schopbewegingen in de baarmoeder. Tijdens de bevalling helpt de ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. om door het geboortekanaal te komen. In de eerste levensmaanden heeft de ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. als functie om de hand-oog coördinatieNiet te verwarren met 'oog-hand coördinatie'. Hand-oog coördinatie is het op gang brengen van oog beweging door handbewegingen. Dit legt een basis voor de 'oog-hand coördinatie'. (het met de ogen volgen van de handen) op gang te brengen.

De afwezigheid/verminderde aanwezigheid van de ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. en de Moro-reflexDe Moro-reflex valt onder de primitieve reflexen en wordt geassocieerd met de vecht-en-vlucht reactie. na de geboorte wordt in verband gebracht met het sudden infant death syndrom'sudden infant death syndrom' wordt ook wel 'wiegendood' genoemd. Het is geen oorzaak van overlijden, maar een term die wordt gebruikt bij overlijdens van baby's waarbij geen doodsoorzaak vastgesteld kan worden. (SIDS). De ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. omdat deze moet voorkomen dat de baby het gezicht omlaag houdt als het op de buik wordt gelegd en de Moro-reflexDe Moro-reflex valt onder de primitieve reflexen en wordt geassocieerd met de vecht-en-vlucht reactie. vanwege het prikkelmechanisme.

Hoe kun je de reflex herkennen/waarnemen?

De ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. kun je goed zien als een baby het hoofdje draait, dan zal de arm en het been aan de kant waar het hoofdje gedraaid is strekken en aan de andere kant gaan buigen. Vooral aan de armen en de handen is dit goed te zien.

asymmetrisch-tonisch-nek-reflex
het uitstrekken van arm en been aan de zijde van het hoofd door de asymmetrisch-tonisch-nek-reflex

Hoe ontwikkeld de reflex?

De ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. hoort rond de 6 levensmaanden onder controle gebracht te worden door de meer geavanceerde bewegingspatronen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van de hersenen. Dit zorgt ervoor dat complexe motorische vaardigheden aangeleerd kunnen worden.

Wat gebeurt er als de reflex niet onder controle gebracht wordt?

Als de ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. aanwezig blijft zal een persoon voorkeur geven aan eenzijdige bewegingspatronen in plaats van tweezijdige- en kruisbewegingspatronen. Het kruisen van de verticale middenlijn (object doorgeven, 2-handige/benige vaardigheden, een bal gooien of schoppen) zal dan veel moeite kosten of helemaal niet lukken. Ook zal de persoon bij draaibewegingen van het hoofd met het lichaam volgen (balans verstoring tijdens het omkijken, de ‘tafel leeg vegen’ terwijl men naar achteren kijkt, op de fiets/in de auto automatisch sturen naar de kant waar men heen kijkt). De motoriek van deze personen wordt dan vaak beschreven als ‘houterig’ of ‘onhandig’.

Ook bij het schrijven is de ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. sterk van invloed. Doordat de ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. zorgt voor het strekken van de arm en het openen van de hand als er naar de hand gekeken wordt, zal deze persoon zeer krampachtig gaan schrijven. Vaak schrijven deze personen scheef, of leggen het vel papier 90° gedraaid in een poging zich aan de effecten van de ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. aan te passen.

Bij een persoon waar de ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. nog aanwezig is, is het moeite hebben met het kruisen van de verticale middenlijn niet alleen motorisch maar ook neurologisch te zien. Er is dan geen goede lateralisatieDe lateralisatie is het proces in de neuro-motorische ontwikkeling waarbij de linker en/of rechter hersenhelft zijn dominantie of specialisatie ontwikkelt. Hierbij krijgt ieder hersenhelft zijn speciale taken en verantwoordelijkheden in het neurologisch systeem. (voorkeurskant kiezen) mogelijk. Hierdoor lukt het vaak niet om de informatie naar het daarvoor bestemde hersengebied te sturen. Dit zorgt ervoor dat de informatieverwerking niet efficiënt verloopt.

Als een persoon niet goed gelateraliseerdDe lateralisatie is het proces in de neuro-motorische ontwikkeling waarbij de linker en/of rechter hersenhelft zijn dominantie of specialisatie ontwikkelt. Hierbij krijgt ieder hersenhelft zijn speciale taken en verantwoordelijkheden in het neurologisch systeem. is beïnvloed dit ook de ogen. Deze persoon kan dan geen oogdominantieOogdominantie is het verschijnsel waarbij waarneming van een oog in de hersenen de waarneming van het andere oog onderdrukt. Dit gebeurt meestal door het voorkeursoog. ontwikkelen op verre of nabije afstand. Dit zorgt ervoor dat deze persoon geen vloeiende oog-volg bewegingenOog-volg bewegingen vallen onder oogmotoriek waarbij de ogen een langzaam bewegend visueel doel volgen of waarbij de ogen een langzame vloeiende beweging maken in een richting (bijv. lezen) kan maken, wat onder andere bij lezen een belangrijke vaardigheid is. Geen oogdominantieOogdominantie is het verschijnsel waarbij waarneming van een oog in de hersenen de waarneming van het andere oog onderdrukt. Dit gebeurt meestal door het voorkeursoog. op verre of nabije afstand speelt dus een grote rol bij lees-, schrijf- en spellingsmoeilijkheden. Men kan een woord bijvoorbeeld prima mondeling spellen, maar krijgt dit niet op papier.

De compensatie van de spanningen, de bijbewegingen, geen lateralisatieDe lateralisatie is het proces in de neuro-motorische ontwikkeling waarbij de linker en/of rechter hersenhelft zijn dominantie of specialisatie ontwikkelt. Hierbij krijgt ieder hersenhelft zijn speciale taken en verantwoordelijkheden in het neurologisch systeem. (in lichaam en ogen) en een verstoorde informatie verwerking zal van een persoon waarbij de ATNRasymmetrisch-tonisch-nek-reflexDe ATNR valt onder de primitieve reflexen en heeft onder andere de functie om de oog-hand-coördinatie op gang te brengen. nog aanwezig is veel energie op eisen. Hierdoor zal degene zijn gedachten & ideeën niet goed op papier kunnen zetten. Dit probleem heeft niets te maken met de intelligentie en kan voor veel frustratie zorgen.