Auditieve verwerkings​problemen

Auditieve verwerkingsproblemen (vertaalt auditory processing disorders'auditory processing disorders' vertaalt is auditieveverwerkingsproblemen. het betekend problemen met verwerken van de informatie die via het gehoor binnenkomt (apd)) kunnen bij zowel kinderen als volwassenen voorkomen. Vaak zijn er in het eerste levensjaar keel- neus- en/of oorproblemen geweest waardoor op cruciale momenten van de taalontwikkelingen de geluiden vervormd bij de hersenen binnen komen.

Hoe herken je auditieve verwerkings​problemen?

Deze auditieve verwerkingsproblemen uiten zich vaak in verminderd concentratievermogen, zoals ADD, taalzwakte, vertraagde reacties op vragen, beperkt auditief geheugen en (fonologische) dyslexie. Bij auditieve verwerkings​problemen hoeft het gehoor geen afwijkingen te vertonen en vaak is er geen spraakprobleem.

Mogelijk ook last van auditieve verwerkingsproblemen? Er is een checklist beschikbaar voor het in kaart brengen van mogelijke auditieve verwerkingsproblemen.

J.I.A.S.

Johansen Individualised Auditory Stimulation'Johansen Individualised Auditory Stimulation' is een auditieve stimulatie programma dat middels muziek de 'gehoorscurve' beïnvloed om de auditieve informatie verwerking te optimaliseren. (J.I.A.S.) is ontwikkeld in Denemarken door Dr. Kjeld Johansen, directeur van het Baltic Dyslexia Research Lab. J.I.A.S.Johansen Individualised Auditory Stimulation'Johansen Individualised Auditory Stimulation' is een auditieve stimulatie programma dat middels muziek de 'gehoorscurve' beïnvloed om de auditieve informatie verwerking te optimaliseren. is een therapie die gebruikt wordt bij auditieve verwerkingsproblemen. J.I.A.S.Johansen Individualised Auditory Stimulation'Johansen Individualised Auditory Stimulation' is een auditieve stimulatie programma dat middels muziek de 'gehoorscurve' beïnvloed om de auditieve informatie verwerking te optimaliseren. stimuleert de zenuwbanen door naar speciaal opgenomen muziek Cd’s te luisteren. Deze Cd’s zijn aangepast aan de behoeften van het individuele kind en zijn prettig om naar te luisteren. Op elk gewenst moment van de dag kan er naar de Cd’s geluisterd worden. Per dag moet dit 10 tot 15 minuten duren. Tijdens het luisteren mag er echter niets anders gedaan worden, zelfs niet tv kijken, lezen of eten. Het beste kan het kind rustig zitten of liggen. De meeste kinderen luisteren dan ook vlak voor het naar bed gaan, waardoor ze hun dagelijkse bezigheden niet hoeven te onderbreken en daarna kunnen gaan slapen.