Herkent u meerdere symptonen?

Dan kan het zijn dat het zenuwstelsel van u kind nog niet volledig is gerijpt.

Lichaam en houding

 • Heeft een hekel aan nauwsluitende kleding
 • Houdt er niet van om aangeraakt te worden.
 • Hyperactief
 • Overprikkeld zijn
 • Loopt op de tenen
 • Coördinatieproblemen
 • Vertoont overmoedig gedrag of juist bewegingsschuwheid
 • Gevolgen van Kiss/Kidd syndroom
 • Regelmatig stoten of vallen

Ogen - Lezen en schrijven

 • Slechte oog-hand-coördinatie
 • Moeite met decoderen (correct lezen van woorden)/vrij laag, haperend leestempo of niet begrijpen wat hij/zij leest
 • Moeite met het correct schrijven van woorden (veel spellingsfouten, omkeren van getallen, letters of woorden)
 • Schrijfproblemen (onleesbaar handschrift of fouten tijdens overschrijf werk)
 • Richtingsproblemen (werkrichting)

Mond - Spraak

 • Bijten en kluiven
 • Moeite met eten
 • Stotteren of hakkelen
 • Woord-vind-problemen/moeite om precies te kunnen zeggen wat men denkt
 • Slechte articulatie/langzaam, aarzelend spreektempo, soms warrig
 • Moeite om meerlettergrepige woorden goed te kunnen uitspreken
 • Moeite om bepaalde klanken in woorden goed te kunnen uitspreken
 • Moeite om een gesprek te voeren/vragen te stellen

Welbevinden - Cognitie

 • Heeft last van (faal)-angst
 • Slaapt slecht
 • Plast regelmatig in bed
 • Gehele zindelijkheid
 • Heeft een gebrek aan zelfvertrouwen
 • Heeft een gebrek aan zelfbeheersing
 • Begrijpt sociale interacties in groepen niet goed
 • Heeft geen realistisch beeld van de situatie om zich heen.
 • Heeft gebrek aan ruimtelijk inzicht (veroorzaakt problemen met rekenen)
 • Heeft een gebrek aan motivatie ( over/onder presteren)
 • Heeft een gebrek aan concentratie
 • Heeft moeite met dubbeltaken/ meerdere op elkaar volgende taken
 • Heeft moeite met automatiseren
 • Heeft moeite met getal begrip
 • Heeft moeite met verbanden leggen
 • Heeft moeite met de clou van het verhaal te begrijpen( begrijpend lezen)
 • Heeft moeite met figuurlijke taal( Uitdrukkingen, gezegdes, spreekwoorden)
 • Heeft moeite met plannen
 • Heeft moeite met tijdsbesef
 • Heeft moeite met plotselinge veranderingen/ schakelen van taken
 • Heeft moeite met emotieregulatie ( veel huilen, erg boos, agressie)
 • Reageert impulsief
 • Heeft moeite om de gevoelens te uiten
 • Is moeilijk te sturen in handelen en gedrag
 • Heeft moeite om het overzicht te houden
 • Vertoont clownesk gedrag
 • Gespannen zijn
 • Hooggevoelig zijn
 • Veel last van vermoeidheid
 • Zit veel in de eigen wereld
 • Tics veroorzaakt door overprikkeling

Oren - Concentratie / aandacht

 • Moeite om tegelijkertijd te luisteren naar uitleg en aantekeningen te maken
 • Lijkt bepaalde klanken in een woord niet te kunnen horen
 • Het lijkt vaak alsof hij/zij niet luistert naar wat er gezegd wordt
 • Reageert niet altijd meteen als de naam genoemd wordt of er in een groep het woord tot hem/haar gericht wordt
 • Kan niet stoppen met praten of geluiden maken
 • Vertoont storend gedrag in groepen en/of als anderen aan het woord zijn
 • Kan moeilijk werken in een rumoerige omgeving
 • Kan simpele instructies moeilijk onthouden
 • Moeite met concentratie
 • Is snel afgeleid door beeld of geluid
 • Kan niet stil zitten
 • Zit vaak te dagdromen
 • Doet langer dan normaal over het uitvoeren van cognitieve taken
 • Houdt zich bij instructie even afzijdig om eerst te zien wat anderen doen.
 • Heeft tijd nodig om een auditieve instructie om te zetten in handelen
 • Kan slecht slapen