Reflexen

De ontwikkelingsreflexen zijn op te delen in drie groepen:

  • Primitieve reflexen
  • Transitionele reflexen
  • Posturale reflexen

Een kind ontwikkeld primitieve reflexen voor de geboorte en zal middels de transitionele reflexen starten met het trotseren van de zwaartekracht. Hierdoor kunnen de posturale reflexen ontwikkeld worden en zullen uiteindelijk zowel de primitieve als de transitionele reflexen geïnhibeerd worden.

Deze ontwikkeling kan verstoord worden door verschillende factoren. Een ziekte, ongeluk of zwaar emotionele gebeurtenis tijdens de zwangerschap alsook een kunstverlossing of een moeilijke bevalling kan deze ontwikkeling vroegtijdig verstoren. In het eerste levensjaar kunnen oorontstekingen of andere infectieziektes dezelfde gevolgen hebben.

Een ontwikkelingsverstoring zorgt er vaak voor dat een kind een lagere ontwikkelingsleeftijd heeft dan de kalenderleeftijd (ook wel ontwikkelingsvertraging genoemd). Dit kan van invloed zijn op de auditieve/visuele informatieverwerking, de oogbewegingen, de bewegingscoördinatie en/of de ruimtelijke oriëntatie. Ook de verbale en schriftelijke expressie kan hierdoor beïnvloed worden.

Een ontwikkelingsvertraging is vaak te herkennen aan o.a. dat een kind niet over beide zijden omrolt, niet gaat tijgeren of kruipen of alleen op de tenen loopt. Ook het gedrag en emotie wat een kind laat zien past vaak beter bij een jongere kalenderleeftijd.

Deze samengestelde vorm van neuro-ontwikkelings-therapie speelt in op deze ontwikkeling en geeft daarmee een kans om een ontwikkelingsvertraging op meerdere gebieden in te halen.

Primitieve reflexen

Een primitief reflex is een onwillekeurige, stereotype beweging die door een sleutelprikkel kan worden opgewekt en die over de hersenstam wordt geleid. De hersenschors is bij deze reflexen niet betrokken. Een sleutelprikkel kan zowel een uitwendige als een inwendige prikkel zijn (bijv. aanraking tegenover evenwicht stimulatie).

De primitieve reflexen zijn bedoeld om geboren te worden en ‘te overleven’ in de eerste levensmaanden. Tegelijkertijd zijn deze reflexen verantwoordelijk voor de eerste (motorische en neurologische) ontwikkeling van het kind. Dit ontwikkelproces begint al in de baarmoeder.

Primitieve reflexen beginnen 9 weken na conceptie al te ontwikkelen en zijn primair bedoeld om de ontwikkeling in de baarmoeder te stimuleren, gezien de uitwendige prikkels in de baarmoeder minimaal zijn. In deze periode leggen deze primitieve reflexen de basis voor het motorisch en neurologisch functioneren van het kind tijdens en na de geboorte.

Tijdens de geboorte zorgen de primitieve reflexen ervoor dat het kind het geboortekanaal kan passeren. Na de geboorte zijn de primitieve reflexen de overlevingsfuncties van het kind (denk hierbij aan het moro-reflex, zoekreflex, zuigreflex etc.). Deze reflexen moeten in het eerste levensjaar geïnhibeerd worden door een hoger deel van de hersenen en vervangen worden door de posturale reflexen.

Bij neurologische degeneratieve ziektebeelden (bijv. dementie, MS) zie je de primitieve reflexen weer naar boven komen. Ook na een trauma waarbij neurologische structuren betrokken zijn (bijv. hersenschudding, whiplash) kan dit tijdelijk het geval zijn.

Transitionelen reflexen

De transitionele reflexen / overbruggingsreflexen hebben als functie om motorische en ontwikkelingsstappen te ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ‘omrollen’, ‘gaan zitten’, ‘in kruiphouding gaan zitten’ etc.. Deze reflexen helpen om de primitieve reflexen te inhiberen en posturale reflexen te ontwikkelen. Na het eerste levensjaar horen ook deze reflexen geïnhibeerd te zijn.

Posturale reflexen

De posturale reflexen hebben als primair doel om de zwaartekracht te trotseren. Deze reflexen worden (met uitzondering van het oculaire hoofdrechtingsreflex) gestuurd vanuit de middenhersenen en inhiberen de primitieve reflexen welke gelokaliseerd zijn in de hersenstam.

De posturale reflexen beginnen vanaf 2 maanden na de geboorte te ontwikkelen en behoren de rest van het leven aanwezig te blijven. De aanwezigheid van posturale reflexen wijzen op een actieve betrokkenheid van hogere hersengebieden en zijn een teken van een meer volgroeid centraal zenuwstelsel.

Als de posturale reflexen niet volledig zijn ontwikkeld veroorzaakt dit een slechte motoriek en een slecht evenwicht. Ook zorgt dit ervoor dat kinderen niet goed ‘symmetrisch worden’ en niet goed kunnen ‘lateraliseren’. Hierdoor worden niet alle hersengebieden optimaal ontwikkeld (zoals beide lichaamshelften / hersenhelften / hogere(corticale) hersen gebieden). Dit veroorzaakt problemen met de cognitieve ontwikkeling (bijv. spraak, taal, rekenen, ruimtelijk inzicht, werk richting etc.), de motorische ontwikkeling (bijv. evenwicht, houding, grove motoriek (sporten / gymmen), fijne motoriek (knippen / schrijven / muziek instrument bespelen)) en de sociale ontwikkeling (bijv. aanpassen aan anderen, inlevingsvermogen, emotie regulatie etc.).