Reflexen

De ontwikkelingsreflexen zijn op te delen in drie groepen:

  • Primitieve reflexenDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling.
  • Transitionele reflexenDe transitionele/overgangsreflexen (ook wel overbruggingsreflexen genoemd) ondersteunen de motorische en ontwikkelingsstappen tijdens de neurologische ontwikkeling.
  • Posturale reflexenDe posturale reflexen hebben als primair doel om de zwaartekracht te trotseren.

Een kind ontwikkeld primitieve reflexenDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling. voor de geboorte en zal middels de transitionele reflexenDe transitionele/overgangsreflexen (ook wel overbruggingsreflexen genoemd) ondersteunen de motorische en ontwikkelingsstappen tijdens de neurologische ontwikkeling. starten met het trotseren van de zwaartekracht. Hierdoor kunnen de posturale reflexenDe posturale reflexen hebben als primair doel om de zwaartekracht te trotseren. ontwikkeld worden en zullen uiteindelijk zowel de primitieveDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling. als de transitionele reflexenDe transitionele/overgangsreflexen (ook wel overbruggingsreflexen genoemd) ondersteunen de motorische en ontwikkelingsstappen tijdens de neurologische ontwikkeling. geïnhibeerd worden.

Deze ontwikkeling kan verstoord worden door verschillende factoren. Een ziekte, ongeluk of zwaar emotionele gebeurtenis tijdens de zwangerschap alsook een kunstverlossing of een moeilijke bevalling kan deze ontwikkeling vroegtijdig verstoren. In het eerste levensjaar kunnen oorontstekingen of andere infectieziektes dezelfde gevolgen hebben.

Een ontwikkelingsverstoring zorgt er vaak voor dat een kind een lagere ontwikkelingsleeftijd heeft dan de kalenderleeftijd (ook wel ontwikkelingsvertraging genoemd). Dit kan van invloed zijn op de auditieveInformatie die binnenkomt via het gehoor/visueleVisuele informatie is informatie die via de ogen binnenkomt informatieverwerking, de oogbewegingen, de bewegingscoördinatie en/of de ruimtelijke oriëntatie. Ook de verbale en schriftelijke expressie kan hierdoor beïnvloed worden.

Een ontwikkelingsvertraging is vaak te herkennen aan o.a. dat een kind niet over beide zijden omrolt, niet gaat tijgeren of kruipen of alleen op de tenen loopt. Ook het gedrag en emotie wat een kind laat zien past vaak beter bij een jongere kalenderleeftijd.

Deze samengestelde vorm van neuro-ontwikkelings-therapie speelt in op deze ontwikkeling en geeft daarmee een kans om een ontwikkelingsvertraging op meerdere gebieden in te halen.

Primitieve reflexen

Een primitief reflexDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling. is een onwillekeurige, stereotype beweging die door een sleutelprikkel kan worden opgewekt en die over de hersenstam wordt geleid. De hersenschors is bij deze reflexen niet betrokken. Een sleutelprikkel kan zowel een uitwendige als een inwendige prikkel zijn (bijv. aanraking tegenover evenwicht stimulatie).

De primitieve reflexenDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling. zijn bedoeld om geboren te worden en ‘te overleven’ in de eerste levensmaanden. Tegelijkertijd zijn deze reflexen verantwoordelijk voor de eerste (motorische en neurologische) ontwikkeling van het kind. Dit ontwikkelproces begint al in de baarmoeder.

Primitieve reflexenDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling. beginnen 9 weken na conceptieDe menselijke bevruchting al te ontwikkelen en zijn primair bedoeld om de ontwikkeling in de baarmoeder te stimuleren, gezien de uitwendige prikkels in de baarmoeder minimaal zijn. In deze periode leggen deze primitieve reflexenDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling. de basis voor het motorisch en neurologisch functioneren van het kind tijdens en na de geboorte.

Tijdens de geboorte zorgen de primitieve reflexenDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling. ervoor dat het kind het geboortekanaal kan passeren. Na de geboorte zijn de primitieve reflexenDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling. de overlevingsfuncties van het kind (denk hierbij aan het Moro-reflexDe Moro-reflex valt onder de primitieve reflexen en wordt geassocieerd met de vecht-en-vlucht reactie., zoekreflex, zuigreflex etc.). Deze reflexen moeten in het eerste levensjaar geïnhibeerd worden door een hoger deel van de hersenen en vervangen worden door de posturale reflexenDe posturale reflexen hebben als primair doel om de zwaartekracht te trotseren..

Bij neurologische degeneratieve ziektebeelden (bijv. dementie, multiple sclerose (MS) zie je de primitieve reflexenDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling. weer naar boven komen. Ook na een trauma waarbij neurologische structuren betrokken zijn (bijv. hersenschudding, whiplash) kan dit tijdelijk het geval zijn.

Transitionelen reflexen

De transitionele reflexenDe transitionele/overgangsreflexen (ook wel overbruggingsreflexen genoemd) ondersteunen de motorische en ontwikkelingsstappen tijdens de neurologische ontwikkeling. / overbruggingsreflexen hebben als functie om motorische en ontwikkelingsstappen te ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ‘omrollen’, ‘gaan zitten’, ‘in kruiphouding gaan zitten’ etc.. Deze reflexen helpen om de primitieve reflexenDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling. te inhiberen en posturale reflexenDe posturale reflexen hebben als primair doel om de zwaartekracht te trotseren. te ontwikkelen. Na het eerste levensjaar horen ook deze reflexen geïnhibeerd te zijn.

Posturale reflexen

De posturale reflexenDe posturale reflexen hebben als primair doel om de zwaartekracht te trotseren. hebben als primair doel om de zwaartekracht te trotseren. Deze reflexen worden (met uitzondering van het oculaire hoofdrechtingsreflexDe oculaire hoofdrechtingsreflex is het hoofdrechtingsreflex dat door visuele input wordt geactiveerd.) gestuurd vanuit de middenhersenen en inhiberen de primitieve reflexenDe primitieve reflexen hebben als primair doel om te overleven en om geboren te worden. Daarnaast helpen de primitieve reflexen zowel voor de geboorte als in de eerste levensmaanden bij de (eerste) neurologischeontwikkeling. welke gelokaliseerd zijn in de hersenstam.

De posturale reflexenDe posturale reflexen hebben als primair doel om de zwaartekracht te trotseren. beginnen vanaf 2 maanden na de geboorte te ontwikkelen en behoren de rest van het leven aanwezig te blijven. De aanwezigheid van posturale reflexenDe posturale reflexen hebben als primair doel om de zwaartekracht te trotseren. wijzen op een actieve betrokkenheid van hogere hersengebieden en zijn een teken van een meer volgroeid centraal zenuwstelsel.

Als de posturale reflexenDe posturale reflexen hebben als primair doel om de zwaartekracht te trotseren. niet volledig zijn ontwikkeld veroorzaakt dit een slechte motoriek en een slecht evenwicht. Ook zorgt dit ervoor dat kinderen niet goed ‘symmetrisch worden’ en niet goed kunnen lateraliserenDe lateralisatie is het proces in de neuro-motorische ontwikkeling waarbij de linker en/of rechter hersenhelft zijn dominantie of specialisatie ontwikkelt. Hierbij krijgt ieder hersenhelft zijn speciale taken en verantwoordelijkheden in het neurologisch systeem.. Hierdoor worden niet alle hersengebieden optimaal ontwikkeld (zoals beide lichaamshelften / hersenhelften / hogere(corticale) hersengebieden). Dit veroorzaakt problemen met de cognitieve ontwikkeling (bijv. spraak, taal, rekenen, ruimtelijk inzicht, werk richting etc.), de motorische ontwikkeling (bijv. evenwicht, houding, grove motoriek (sporten / gymmen), fijne motoriek (knippen / schrijven / muziek instrument bespelen)) en de sociale ontwikkeling (bijv. aanpassen aan anderen, inlevingsvermogen, emotie regulatie etc.).