Contact

Therapie achtergrond

De training van Cathrien van Persie is gebaseerd op een combinatie van een opleiding Psychologie, Post HBO opleiding Psychomotorische ontwikkeling. Ervaringen als INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology) ontwikkelingstherapeute en vele cursussen en nascholingen bij o.a. het ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen i.s.m. de vrije universiteit van Amsterdam). En tientalle jaren ervaringen.

Even voorstellen

Ik ben Cathrien van Persie en sinds 2006 werkzaam als ontwikkelingstherapeut. Toen mijn jongste kind naar school ging, ben ik weer begonnen met studeren. Door ervaringen binnen ons gezin heb ik interesse gekregen in de motorische ontwikkeling van kinderen. Eén van onze kinderen had problemen met zijn motorische ontwikkeling. Om dit goed te kunnen begeleiden, ben ik hier veel over gaan lezen wat uiteindelijk resulteerde in de nodige opleidingen en een eigen praktijk waarmee ik nog veel meer kinderen kon helpen.

Toen ik in de praktijk aan de slag was, merkte ik dat er toch nog kinderen waren die ik niet goed kon helpen. De problemen van deze kinderen waren te ernstig voor mijn basiskennis. Zij hadden een intensievere training nodig die ik niet direct om mij heen kon vinden. Ik kon de kinderen naar niemand doorverwijzen dus ging zelf opzoek naar meer kennis.

Zodra ik nieuwe kennis gevonden had wierp dat ook weer een ander licht op veel problemen van andere kinderen.

Dit herhaalde zich meerdere keren resulterend in een steeds bredere therapie. En tot op de dag van vandaag blijven er nieuwe of betere inzichten naar voren komen uit de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland of daarbuiten.

De talloze kinderen die ik inmiddels heb mogen helpen motiveren mij hierin en helpen om de theoretische kaders te vertalen naar praktische aanknopingspunten voor de therapie. Daarnaast kan ik elke dag opnieuw genieten en leren van de mooie ontwikkelingen die ik bij veel kinderen zie ontstaan, als hun ontwikkeling goed op gang komt.