Juli 2012


Via Via hoorden wij van het werk van Mw. van Persie.

Gelijk hadden wij zoiets, dit kan weleens heel positief voor onze dochter zijn.

Angst voor nieuwe dingen, was het grootste probleem, ook zag je bij haar motorische problemen, zoals o.a. houterigheid en ook bv. moeite met het vasthouden van sociale contacten.

Al heel snel kon ze gescreend worden en mocht ze al meedoen met de oefengroep. Uit het rapport bleek ook veel meer aan de hand te zijn, dan wat wij hadden gezien, b.v. dat o.a. haar valreflex nog niet goed ontwikkeld was, dat ze haar nek eigenlijk helemaal niet goed genoeg kon draaien, maar er was grote verbetering mogelijk door de oefeningen, wat wij als heel bemoedigend zagen.

Eigenlijk zagen wij, na het begin van de oefeningen, al gelijk verbetering met bewegen. Bv. rondjes draaien aan de rekstok en rond fietsen in de buurt. Het lijkt wel of ze nu al gemakkelijker durft te bewegen.

Ook hoe geduldig en met grote kundigheid mw. van Persie omgaat met de kinderen vinden wij heel positief.

Een moeder uit Papendrecht