November 2022


Beste Cathrien en Maurits,

Onze ervaring met de therapie:

Toen onze dochter startte met de therapie zat ze halverwege groep 8. De hele basisschool periode vanaf groep 3 heeft ze moeite met leren. In groep 3 valt vooral op dat ze het leren lezen nauwelijks onder de knie krijgt.

Er blijkt later bij onderzoek sprake te zijn van dyslexie, maar naast moeite met lezen en spelling valt op dat ze ook veel moeite heeft met rekenen. Ze heeft periodes waarin ze liever niet naar school gaat, ze ziet erg op tegen toetsen en heeft weinig zelfvertrouwen.

Wat ik mooi vindt is dat gedurende de therapie hier langzaam aan verandering in kwam. Vooral op de middelbare school is het verschil steeds meer merkbaar. Terwijl veel kinderen juist onzekerder worden in de puberteit en op een nieuwe school merken we bij haar dat ze juist steeds evenwichtiger lijkt te worden. Ze kan veel beter verwoorden waar ze last van heeft, wat ze fijn vindt. Wat haar helpt en wat juist niet werkt. Daarnaast lijkt het schoolwerk haar nu gemakkelijker af te gaan. Waar ze eerste met moeite voldoendes haalde, lukt dat nu steeds vaker. En hoeft ze er minder moeite voor te doen.

De talen blijven wel lastig, maar ze heeft nu beter in de gaten wat haar helpt en waardoor het toch lukt. Hierdoor kost het leren minder tijd. En wat ik heel bijzonder vindt is dat ze nu juist heel goed is in alle exacte vakken. Voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde haalt ze hoge cijfers. Ze heeft meer zelfvertrouwen, kan beter voor zichzelf op komen en bewuster en gemakkelijker keuzes maken. Toetsen geven nog wel druk, maar niet meer zo veel stress als op de basisschool. Ik denk echt dat de therapie op alle aspecten effect heeft gehad, zowel op het leren als op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat ik het mooiste vind is dat ze veel evenwichtiger is geworden. Natuurlijk blijven er dingen moeilijk, kost het een je meer moeite als het andere en raakt ze af en toe flink gefrustreerd, maar doordat alles nu meer in evenwicht lijkt te zijn kan ze veel beter omgaan met alles wat er op haar pad komt.