Februari 2023


Beste Cathrien,

Zomaar na jaren even een berichtje van ons.
Als we onze dochter bezig zien met haar bijna 19 jaren dan verwonderen we er ons nog steeds over en denken daarbij nog veel aan u terug!
Wat is onze dochter op mogen knappen na de therapie ongelooflijk!!!
Onze dochter heeft na de basisschool BB met LWOO ondersteuning gedaan op het v Lodestein college, vervolgens op het Hoornbeeck 1 jaar Facilitaire Dienstverlening toen 1 jaar Zorg en Welzijn en in dat jaar ook het 1e jaar Verzorgende IG af mogen ronden en mocht afgelopen jaar doorstromen in het 2e jaar IG! Rekentoets al behaald en ze loopt nu stage in de thuiszorg!
Ondanks ook al de grote zorgen die er in de afgelopen jaren thuis zijn geweest met de gezondheid van mij als haar moeder heeft ze dit toch mogen bereiken!
We zijn hier erg dankbaar voor en zijn ook u erkentelijk voor al de zorg in verleden jaren.

We hopen dat u nog veel kinderen mag helpen en het resultaat er mag zijn zoals we het bij onze dochter hebben mogen zien !!

Een hartelijke groet van een moeder uit Kesteren.