Augustus 2012


Hierbij wil ik verslag doen van onze ervaringen met MRT.

Onze dochter is in groep 1 blijven zitten doordat ze onder andere veel last heeft gehad van doofheid, waardoor ze niet mee kon komen met de taalactiviteiten, zinsopbouw, en concentratie.
Mevr. van Persie heeft haar gescreend, n.a. hiervan kwam er zoveel naar voren wat haar ontwikkeling in de weg stond, dat zij 2 keer per week met MRT begonnen is. Het resultaat tot nu toe is verbluffend.

Haar auditieve informatieverwerking is door het stimuleren van de gehoorzenuw d.m.v. een auditieve C.D. zeer sterk verbeterd. Haar taalactiviteit is hiermee enorm vooruit gegaan. En ze is veel alerter en geconcentreerder geworden. Door de oefeningen bij MRT is zij lichamelijk en geestelijk gerijpt .

Ook bij onze zoon heeft MRT een zeer positieve uitwerking gehad.
Het bleek uit de screening dat hij geen valreflex had. Dit is door MRT aangeleerd.
Zijn concentratie is door de oefeningen goed behandeld. En zijn linkerkant was door een traumatische ervaring niet goed ontwikkeld, dit is met MRT helemaal goed gekomen.

Net als alles moet ook dit gezegend worden, maar ik kan het iedereen aanbevelen, het is echt een super goede behandel methode.

Van een moeder uit Papendrecht.